LEAD Technologies Inc. V1.01

Bazarpost
Under andra halvan av 1800-talet var det många filantropiskt sinnade personer som började inse att det fanns enorma sociala problem i samhället och att tillgängliga medel inte på långa vägar räckte till för att möta behoven.
Just detta blev speciellt tydligt under det nordamerikanska inbördeskriget 1861-1865 som ledde till ett enormt lidande både för soldater och civila. År 1861 inrättades en United States Sanitary Commission med det specifika uppdraget att förbättra hälsovården för nordstaternas soldater. För att samla in pengar till denna verksamhet organiserades en första basar i Chicago år 1863.
Denna första basar i Chicago kom att följas av många andra. På basar- eller festivalområdet fanns många olika aktiviteter och även ibland ett postkontor. Vid några tillfällen lät man trycka upp ”frimärken” som kunde användas på brev och kort som delades ut inom området. Amerikanska Scott listar 15 olika sådana märken av vilka flertalet idag är mycket ovanliga.
Även i Sverige organiserades liknande basarer runt om i landet med start omkring 1900. Det man erbjöd var underhållning av olika slag, lotterier, auktioner och ibland även ett ”postkontor” med stämpel och i några fall även ”frimärken.”
Syftet med dessa basarer (ofta stavat bazar) var att samla in pengar till olika välgörande ändamål.
Det här visade vykortet stämplades på Bazaren i Lysekil den 29 juli 1904. Uppenbarligen har avsändaren besökt basaren och där inköpt vykortet som sedan skickats med vanlig post den 1 augusti 1904. Exakt hur detta gått till är okänt men kanske var det organisatörerna av basaren som tog hand om kortet och sedan placerade det i närmaste brevlåda?
För ett tiotal år sedan besökte jag en syförenings basar i Folkets Hus i Lysekil. Här handlade det om fika med hembakat och ett lotteri där vinnarna kunde välja bland allt som flitiga händer hade producerat under året. Hela behållningen av evenemanget skulle gå till Röda korset.
På sätt och vis gav denna moderna basar en inblick i hur det kunde gå till för nu betydligt mer än ett sekel sedan. Tyvärr hade man missat den postala anknytningen.
Gunnar Zetterman ansvarar inte bara för Bältespännarnas hemsida utan han är även engagerad i ett projekt som går ut på att dokumentera svensk bazarpost. Mer information hittar man på https://bazarpost.baltespannarna.se. Det handlar om en hemsida under uppbyggnad varför intresserade samlare gärna får bidra med information om olistade bazarposter.
Christer Brunström